Tuần trước
Tuần: Năm:

Từ ngày 25/02/2024 đến ngày 02/03/2024

Tuần hiện tại
Tuần sau
Không có lịch cho tuần hiện tại
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG ĐẠT HIẾU

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: /p>

Trụ sở: .

Điện thoại: Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk